Kreds 9

Kredsstyrelsen

Vallensbæk Lærerkreds har en kredsstyrelse, som består af 3 tillidsrepræsentanter, 1 kredskasserer og 1 kredsformand.
Derudover deltager de 3 tillidsrepræsentantsuppleanter i møderne.

Kredsstyrelsen holder ca. 20 møder om året og en årlig generalforsamling i 1. kvartal. Kredsstyrelsen indgår aftaler med kommunen om løn- og arbejdsforhold, opstiller overenskomstkrav, afholder medlemsmøder, arrangerer kredskursus for medlemmerne, og afholder møder med udvalgte lærergrupper.  

Tillidsrepræsentanten aftaler arbejdsforholdene på skolen og er den kollega, som kan løse opståede problemer i samarbejde med skolens ledelse. 

 

Kredsformand:

Merete Randskov (Egholmskolen)
Rebæk Allé 36 
2650 Hvidovre
Mobil 51 77 25 51
Email: MERA@dlf.org
Arbejdsmiljø ansvarlig
Kontaktperson vedr. barsel


 

Næstformand:
Sus La Cour (Pilehaveskolen)
Mølndalsparken 2 
2620 Albertslund
Mobil 61 10 09 32
Email: suslacour@hotmail.com


Kasserer:
Maria Kleis (Egholmskolen)
Grundkær 37 
2650 Hvidovre
Mobil 28 55 29 84
Email: mkleis@gmail.com
Kursus ansvarlig
Pædagogisk ansvarlig


Øvrige kredsstyrelsesmedlemmer: 

Lasse Bredager (Vallensbæk Skole)
Nørrebred 232 
2625 Vallensbæk
Mobil 26 27 14 22
Email: lassebredager@hotmail.com


Thomas Møller (Vallensbæk Skole)
Frederiksgårds Allé 16A, st. th. 
2720 Vanløse
Mobil 22 70 42 58
Email: t.moller82@gmail.com


Max Hagen (Egholmskolen)
Tranehusene 86 
2620 Albertslund
Mobil 22 56 35 25
Email: maxhagen86@gmail.com

 
Janne Bisgaard Petersen (Egholmskolen)
Tøndergade 9, 2. 
1752 København V.
Mobil 23 60 62 79
Email: janne_bisgaard@hotmail.com


Maria Friis-Mikkelsen (Pilehaveskolen)
Horsbred 28 
2625 Vallensbæk
Mobil 22 14 26 69
Email: