Kreds 9

Generalforsamling

Se beretning, dagsorden og referat ovenover.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag den 13. marts 2020 kl. 16.00 på Egholmskolen. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter inkl. valg af formand og kasserer.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest tirsdag den 3. marts 2020.

Beretning og bilag udsendes elektronisk.